Nieuws

Communicatieproject vzw Kalasi

Op dinsdag 19 januari maakten onze leerlingen van het derde jaar kennis met de scholen van Kidima en Lukula. Deze scholen maken deel uit van een groep van 13 Congolese scholen die financieel en didactisch worden ondersteund door vzw Kalasi. Vzw Kalasi voorziet o.a. in veilige schoolgebouwen en internaten, computers, zonnepanelen, generatoren, handboeken, drinkbaar water, …

Onze leerlingen gaan dit semester via WhatsApp in Engels en Frans communiceren met leeftijdsgenoten uit beide scholen. Deze contacten gaan de komende schooljaren 'meegroeien' met onze derdejaars. Op die manier zetten we niet enkel in op langdurige solidariteit maar behouden we ook een blijvende aandacht voor moderne vreemde talen.
Wie meer te weten wil komen over dit mooie steunproject voor Congolese scholen kan terecht op de website van vzw Kalasi.

We kijken alvast uit naar de start van dit boeiende communicatieproject!