Nieuws

Codefestival Sint-Bavohumaniora 2018

Voor de derde keer ging het Codefestival door op Sint-Bavo. Opnieuw werden zo veel mogelijk leerlingen in contact te brengen met computerwetenschappen. We willen immers dat al onze leerlingen vat hebben op de steeds meer gedigitaliseerde wereld.
En het gaat in stijgende lijn. Twee jaar geleden nam 25% van onze leerlingen deel, vorig jaar al 55% en dit schooljaar maar liefst 75%!!! Zoveel leerlingen bereiken kon maar omdat ook heel wat leerkrachten de sprong waagden.
Wat dacht je van een levend computernetwerk in de les LO? Heel wat klassen gingen aan de slag met ‘the Hour of Code’ in de les wiskunde, Engels, Frans of Nederlands. Daarbij was het een troef dat de taal van de opdracht en het programmeren kon gekozen worden. Enkele klassen gingen de uitdagingen aan van Blockly Games (doolhof of vogel). In de lessen PO werd een unplugged activiteit aangeboden: programmeer eens een mens (CS Unplugged - Mars Orders), wat gepaard ging met welgekomen discussies. Ook Arduino werd gebruikt, physical computing werkt immers zeer motiverend. En in de derde graad kregen sommige klassen een Python-bad via Jupyter Notebook.