Nieuws

Codefestival op Sint-Bavo in het kader van European Code Week

In oktober vond de Europese Codeweek plaats. Het doel van dit inititatief is om zoveel mogelijk leerlingen in contact te brengen met computerwetenschappen. In Sint-Bavo deden maar liefst 55% van de leerlingen mee! Zij werden begeleid door een aantal leerkrachten Engels, Frans en Plastische Opvoeding.

Sommige klassen programmeerden een uurtje met ‘the Hour of Code’. Dit gebeurde in de les Engels, Frans, chemie, wiskunde of in seminarie wetenschappen.
Enkele klassen gingen aan de slag met 'physical computing' via Blockly of Arduino. Andere klassen kregen een 'unplugged' activiteit: programmeer eens een mens in de les PO (CS Unplugged - Marching Orders), programmeer de leerkracht in de les Frans (sandwich bot) en in de wiskundeles ALS-DAN-ANDERS in de vorm van een kaartspel (code.org – Conditionals with Cards). Uiteraard is de school trop op het behaalde certificaat!