Nieuws

9e editie van de Bebras Belgium-wedstrijd

De Bebras-wedstrijd heeft als doel de deelnemers warm te maken voor de informatica in het bijzonder en het computationeel en probleemoplossend denken in het algemeen. De wedstrijd is een internationale wedstrijd die ondertussen reeds wordt georganiseerd in meer dan 60 landen over gans de wereld.
De Bebras-wedstrijd ging door van maandag 12 november t.e.m. vrijdag 4 december 2020, voor de negende keer in België. Er namen 3369 leerlingen deel (3268 Nederlandstaligen en 101 Franstaligen). Verschillende leerlingen van de sint-Bavohumaniora behaalden de top 10. Proficiat!

Je kan alle resultaten hier raadplegen.