laptopproject

In de geest van ons opvoedingsproject willen we onze leerlingen vormen tot kritische en weerbare volwassenen. Het is bovendien onze taak om de leerlingen voor te bereiden op de toekomst. Daarin is digitalisering niet langer weg te denken.

Laptop

Op 1 september 2020 zijn we gestart met een pilootproject waarbij de leerlingen van het tweede en het zesde jaar hun eigen laptop gebruiken in de klas.

Motivatie

De computer is op school al langer een middel om te leren. De nieuwe leerplannen nemen mediawijsheid en digitale geletterdheid ook op als doel op zich. Bovendien ondersteunen leerkrachten de lessen steeds meer met digitale toepassingen. Dat kan efficiënt als elke leerling over een eigen laptop beschikt. Ook de omschakeling naar afstandsleren verloopt vlot met een eigen laptop.

Start in 2de en 6de leerjaar

De leerlingen van het tweede jaar zijn gestart in de modernisering van het secundair onderwijs. Zij moeten op het einde van het tweede jaar digitale basisgeletterdheid bereiken. Dat gebeurt in het vak computerwetenschappen maar de eindtermen moeten ook via andere vakken gerealiseerd worden.

Tegelijkertijd starten we het pilootproject in het zesde jaar. Een succesvolle doorstroming naar het hoger onderwijs is een belangrijke doelstelling van onze school. De integratie van ICT in het leerproces is daarvoor cruciaal.

Andere leerjaren

Het is nodig dat elke leerling vanaf 1 september 2020 thuis een computer met internetverbinding ter beschikking heeft. Bij voorkeur is dat een laptop die later in de klas kan gebruikt worden als we het project uitbreiden.

Internen

Ook de internen brengen hun eigen laptop mee. Alleen de internen van het tweede en het zesde leerjaar zullen die ook meenemen naar de klas.

Ons engagement

De computer vervangt de vakleerkracht en de huidige leermiddelen uiteraard niet. De leerkrachten gebruiken de computer waar het een meerwaarde is voor het leerproces. Hun aanhoudend engagement en professionalisering zorgen voor kwaliteitsvol onderwijs. Bovendien heeft de school geïnvesteerd in de nodige infrastructuur en ondersteuning.

De tweede- en zesdejaars krijgen voorrang bij de huur van een locker zodat ze hun laptop veilig kunnen opbergen.

Welke laptop?

We gebruiken voor ons ICT-onderwijs het besturingssysteem en de softwaretoepassingen van Microsoft en we werken met Windows. Hier vindt u de basiskenmerken van de toestellen, waarmee u uw keuze kunt bepalen. Die toestellen volstaan voor het gebruik in de klas.

Kostprijs

We zijn er ons van bewust dat deze aankoop een grote investering vraagt. Wij hebben deze beslissing weloverwogen gemaakt en zijn overtuigd van de meerwaarde.

Meer info/contactgegevens

Meer toelichting krijgt u in een webinar die u via deze link kunt bekijken.
Heeft u nog vragen die niet op deze pagina of de FAQ beantwoord werden? Neem dan gerust contact op met onze ICT-afdeling.