contact

Schoolbestuur

Sint-Bavohumaniora vzw
Reep 4 - 9000 Gent
tel. 09 267 96 11

Het schoolbestuur is de organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. 

Voorzitter

Mevr. R. Dhoore 

Leden

Dhr. G. Allary
Mevr. A.M. Burvenich
Mevr. A. De Schryver
Mevr. M. Devoldere
Mevr. R. Lannoo
Dhr. R. Van Hecke
Zr. M. Van Kerrebroeck
Prof. L. Van Slycken

Directie

Het directieteam staat in voor de dagelijkse leiding van de school.

Hilde Allaert
directeur  Sint-Bavohumaniora
[email protected]

Dominique Verbruggen
directeur eerste graad
[email protected]

Kris Verbeke
adjunct-directeur
[email protected]

Gerda De Bruyne
Logistiek directeur
[email protected]

Leerlingenbegeleiding

De leerlingenbegeleiders bieden je een luisterend oor en ondersteunen je bij het zoeken naar oplossingen. Ze waken over jouw socio-emotioneel welbevinden en begeleiden je indien nodig bij je zoektocht naar een geschikte studierichting. Meer informatie over leerlingenbegeleiding vind je hier.

Nathalie Angelet
Eerste graad - eerste jaar
[email protected]

Hannah Vanhaeren
Eerste graad – tweede jaar
[email protected]

Thomas Van de Velde
Tweede graad – derde en vierde jaar
[email protected]

Carine Wille
Derde graad – vijfde en zesde jaar
[email protected]

CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding)

Voor alle vragen rond leren en studeren, onderwijsloopbaan, preventieve gezondheidszorg, psychisch en sociaal functioneren kan je terecht bij het CLB.

Bert De Block– psychopedagogisch consulent
Bereikbaar op school op dinsdag en donderdagvoormiddag.

[email protected]

tel. 09 267 96 11
tel. 0490/642537

of via Smartschool

Bart Jacobs – schoolarts
tel. 0490 64 26 18

Lieve De Brabander – sociaal verpleegkundige
tel. 0490 64 25 57

Administratie

Leerlingenadministratie

Katie Derboven (eerste graad)
[email protected]

Marleen Knudde (tweede en derde graad)
[email protected]

Boekhouding

Karen De Reu
Kathleen Vandriessche

[email protected]

ICT-Coördinatoren

Het ICT-team staat in voor alles wat te maken heeft met informatie- en communicatietechnologie op Sint-Bavohumaniora: van schoolpc’s en printers over accounts en netwerken tot digitale platformen (Smartschool).

Bart Carlier
[email protected]

Geert Willemarck
[email protected]

Oudervereniging

De oudervereniging van Sint-Bavohumaniora is binnen de school de spreekbuis en vertegenwoordiging van de ouders van alle leerlingen.
Ze ondersteunt het opvoedingsproject van de school.
Ze heeft een adviserende stem in de schoolraad.
Ze organiseert gespreksavonden, ontmoetingen en een jaarlijkse projectdag.
Ze sponsort de Bavoberichten, een aantal Europese projecten en het sociaal fonds.

Organisatie
Deze groep enthousiaste ouders zet zich in via diverse werkgroepen:

Bestuur

Voorzitter
mevr. Machteld Buysse
Penningmeester
dhr. Wouter Ryckaert
Secretaris
dhr. Pieter Van Driessche
Ouderraad
mevr. Machteld Buysse
Werkgroep Internen
mevr. Stephanie Heylen
Werkgroep Tuinfeest
dhr. Pieter Van Driessche
Werkgroep Uitwisseling
dhr. Paul Van Houtte

Contact

[email protected]

Alumnivereniging

CONTACTFORMULIER: Contactformulier oud-leerlingen
Met bovenstaand formulier kunnen wij ons ledenbestand actualiseren.
Wij krijgen ook graag familienieuws en interessante weetjes op professioneel, cultureel of sportief vlak.

Doelstellingen

  • vertegenwoordiging en aanspreekpunt zijn van alle oud-leerlingen en oud-leerkrachten
  • banden smeden met de school waar je bent afgestudeerd / waar je hebt gewerkt
  • actualiseren van het adressenbestand van de afgestudeerden
  • de oud-leerlingen en oud-leerkrachten op de hoogte houden van het beleid en de activiteiten van de school vandaag
  • bijzondere activiteiten van oud-leerlingen in de kijker zetten en hen een platform geven om hun eigen belangstellingspunten kenbaar te maken
  • sponsoring: jaarlijks ondersteunt de Alumni financieel enkele projecten van de leerlingen

Organisatie

  • het organiseren van de jaarlijkse ontmoetingsdag voor de oud-leerlingen en oud-leerkrachten, die telkens doorgaat op de 3de zaterdag van de maand oktober (ontmoetingsdag 2019: zaterdag, 19 oktober 2019)
  • het opmaken, uitgeven en digitaal verzenden van de nieuwsbrief
  • het verzorgen van een permanentie op school op elke eerste donderdag van de maand
  • het vastleggen van bestuursvergaderingen

Nieuws

klik hier voor een overzicht van foto's en nieuwsitems

Kernteam

Voorzitter en penningmeester

-Hermine Speybrouck

Leden:

-Trees Debrabandere
-Rita Hallaert
-Lucette Van Hyfte
-Mia Waermoes

Lidgeld

10 euro per jaar te storten op rek.nr. BE86 4400 2708 9950 op naam van de oud-leerlingenvereniging

Contact

INFO
tijdens de permanentie op elke eerste donderdag van de maand van 15 tot 17 u.

Sint-Bavohumaniora
Reep 4
9000 Gent
T 09 267 96 22
[email protected]

 

Privacy

Met alle vragen over het privacybeleid van onze school kunt u terecht bij het aanspreekpunt informatieveiligheid.

De snelste manier om die te bereiken is via: [email protected]