aanbod

Wetenschappen-Wiskunde8

Waar kies je voor?

Binnen deze richting heb je een pakket STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Deze richting zet sterk in op wetenschappen en wiskunde.

In de component wetenschappen worden de exacte wetenschappen sterk uitgediept vanuit een sterke component wiskunde. Naast een degelijke theoretische bagage krijg je ook ruimte om via practica en projecten de wetenschappelijke informatie nauwkeurig te analyseren en vertrouwd te worden met wetenschappelijk onderzoek.

De component Wiskunde (acht uur per week in het vijfde en zesde jaar) kent in deze richting een zeer hoog niveau. De leerstof wordt theoretisch sterk onderbouwd. Het hoge tempo en abstract denken vormen voor jou geen probleem.Je beschikt over de nodige algebraïsche geletterdheid. Je hebt wiskundig inzicht en bent bereid om ook thuis hard te werken.

Ben ik een leerling voor dit studiedomein?

Je volgde in het vierde jaar Grieks-Latijn, Latijn, Wetenschappen of Economie (met 5 uur wiskunde) of Humane wetenschappen (met 5 uur wiskunde).

Wat nadien?

Slaag je in het zesde jaar ASO aan Sint-Bavohumaniora, dan beschik je over een brede, algemene kennis en ben je getraind op het vlak van leerhouding en studievaardigheden.
Zo ben je als ASO-leerling goed voorbereid op het hoger onderwijs.
Concrete informatie over opleidingen in het hoger onderwijs vind je op www.onderwijskiezer.be.

Contactpersonen

Leerlingenbegeleider:
Annelies Van Landeghem
annelies.vanlandeghem@sbhg.be

CLB-medewerker:
Bert De Block
bert.deblock@vclbgent.be