aanbod

Derde graad Wetenschappen-Wiskunde6

Waar kies je voor?

Binnen deze richting kies je voor een pakket met STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Deze richting zet sterk in op wetenschappen en wiskunde.

In de component wetenschappen worden de exacte wetenschappen sterk uitgediept vanuit een sterke component wiskunde. Naast een degelijke theoretische bagage krijg je ook ruimte in het lessenpakket om via practica en projecten de wetenschappelijke informatie nauwkeurig te analyseren en vertrouwd te worden met wetenschappelijk onderzoek.

De component Wiskunde (zes uur per week in het vijfde en zesde jaar) kent in deze richting een hoog niveau. Je kan een zekere mate van abstractie aan en beschikt over de nodige algebraïsche geletterdheid, inzicht en zelfwerkzaamheid.

Ben ik een leerling voor dit studiedomein?

Je volgde in het vierde jaar Grieks-Latijn, Latijn, Wetenschappen of Economie (met 5 uur wiskunde). 

Wat nadien?

Slaag je in het zesde jaar ASO aan Sint-Bavohumaniora, dan beschik je over een brede, algemene kennis en ben je getraind op het vlak van leerhouding en studievaardigheden.
Zo ben je als ASO-leerling goed voorbereid op het hoger onderwijs.
Concrete informatie over opleidingen in het hoger onderwijs vind je op www.onderwijskiezer.be.

Contactpersonen

Leerlingenbegeleiding:
Annelies Van Landeghem
annelies.vanlandeghem@sbhg.be
Carine Wille
carine.wille@sbhg.be

CLB-medewerker:
Bert De Block
bert.deblock@vclbgent.be

Meer info?
www.onderwijskiezer.be