aanbod

Derde graad Moderne Talen-Wetenschappen

Waar kies je voor?

Deze richting zet sterk in op moderne talen en wetenschappen.

In de component Moderne Talen ben je actief bezig met de taalvakken. Dit komt tot uiting in portfoliowerk voor alle taalvakken. Je verwerft op zelfstandige basis een aantal competenties (luisteren, spreken, lezen, schrijven, samenvatten, onderzoekscompetentie, vervolmaking van spelling en grammatica).

In de component Wetenschappen worden de exacte wetenschappen verder uitgediept zonder sterke component wiskunde. Je krijgt een degelijke wetenschappelijke bagage, leert nauwkeurig analyseren en correct beoordelen van wetenschappelijke informatie. Hoewel de leerinhouden voornamelijk theoretisch worden aangebracht krijg je ook ruimte om zelf te onderzoeken via gestuurde en open practica.

Ben ik een leerling voor dit studiedomein?

Je volgde in het vierde jaar Wetenschappen of Latijn met 5 uur wiskunde.

Wat nadien?

Slaag je in het zesde jaar ASO aan Sint-Bavohumaniora, dan beschik je over een brede, algemene kennis en ben je getraind op het vlak van leerhouding en studievaardigheden. Zo ben je als ASO-leerling goed voorbereid op het hoger onderwijs. Concrete informatie over opleidingen in het hoger onderwijs vind je op www.onderwijskiezer.be.

Contactpersonen

Leerlingenbegeleiding:
Annelies Van Landeghem
annelies.vanlandeghem@sbhg.be
Carine Wille
carine.wille@sbhg.be

CLB-medewerker:
Bert De Block
bert.deblock@vclbgent.be

Meer info?
www.onderwijskiezer.be