aanbod

Derde graad Latijn-Wiskunde

Waar kies je voor?

Deze richting zet sterk in op Latijn en wiskunde.

In de component Latijn krijg je een doorgedreven studie van taal, literatuur, cultuur en filosofie die je grondig voorbereidt op alle vormen van hoger onderwijs. Je leert verbanden zien tussen de oude Europese moedertaal Latijn en moderne talen. Je gaat op zoek naar diepere waarden en betekenis van het heldendicht, poëzie en retorische, juridische en filosofische teksten.

De component Wiskunde (zes lesuren per week in het vijfde en zesde jaar) kent in deze richting een hoog niveau. Je kan een zekere mate van abstractie aan en beschikt over de nodige algebraïsche geletterdheid, inzicht en zelfwerkzaamheid.

Ben ik een leerling voor dit studiedomein?

Je volgde in het vierde jaar Grieks-Latijn of Latijn met vijf uur wiskunde.

Wat nadien?

Slaag je in het zesde jaar ASO aan Sint-Bavohumaniora, dan beschik je over een brede, algemene kennis en ben je getraind op het vlak van leerhouding en studievaardigheden.
Zo ben je als ASO-leerling goed voorbereid op het hoger onderwijs.
Concrete informatie over opleidingen in het hoger onderwijs vind je op www.onderwijskiezer.be.

Contactpersonen

Leerlingenbegeleiding:
Annelies Van Landeghem
annelies.vanlandeghem@sbhg.be
Carine Wille
carine.wille@sbhg.be

CLB-medewerker:
Bert De Block
bert.deblock@vclbgent.be

Meer info?
www.onderwijskiezer.be