aanbod

Derde graad Latijn-Wetenschappen

Waar kies je voor?

Deze richting zet sterk in op Latijn en wetenschappen.

In de component Latijn krijg je een doorgedreven studie van taal, literatuur, cultuur en filosofie die je grondig voorbereidt op alle vormen van hoger onderwijs. Je leert verbanden zien tussen de oude Europese moedertaal Latijn en moderne talen. Je gaat op zoek naar diepere waarden en betekenis van het heldendicht, poëzie en retorische, juridische en filosofische teksten.

In de component wetenschappen worden de exacte wetenschappen verder uitgediept zonder sterke component wiskunde. Je krijgt een degelijke wetenschappelijke bagage, leert  nauwkeurig analyseren en correct beoordelen van wetenschappelijke informatie. Hoewel de leerinhouden voornamelijk theoretisch worden aangebracht krijg je ook ruimte om zelf te onderzoeken via gestuurde en open practica.

Ben ik een leerling voor dit studiedomein?

Je volgde in het vierde jaar Grieks-Latijn of Latijn, bij voorkeur met vijf uur wiskunde.

Wat nadien?

Slaag je in het zesde jaar ASO aan Sint-Bavohumaniora, dan beschik je over een brede, algemene kennis en ben je getraind op het vlak van leerhouding en studievaardigheden.
Zo ben je als ASO-leerling goed voorbereid op het hoger onderwijs.
Concrete informatie over opleidingen in het hoger onderwijs vind je op www.onderwijskiezer.be.

Contactpersonen

Leerlingenbegeleiding:
Annelies Van Landeghem
annelies.vanlandeghem@sbhg.be
Carine Wille
carine.wille@sbhg.be

CLB-medewerker:
Bert De Block
bert.deblock@vclbgent.be

Meer info?
www.onderwijskiezer.be