aanbod

Derde graad Grieks-Wiskunde

Waar kies je voor?

Deze richting zet sterk in op Grieks en wiskunde.

In de component Grieks bestudeer je de oudste en oorspronkelijkste dichters en denkers van onze Europese cultuur, zoals Homerus en Plato.
Je combineert een doorgedreven literatuur- en cultuurstudie met abstracte taalbeheersing, geschiedenis, kunst en filosofie.

De component Wiskunde (zes lesuren per week in het vijfde en zesde jaar) kent in deze richting een hoog niveau.
Je kan een zekere mate van abstractie aan en beschikt over de nodige algebraïsche geletterdheid, inzicht en zelfwerkzaamheid.

Ben ik een leerling voor dit studiedomein?

Je volgde in het vierde jaar Grieks-Latijn met vijf uur wiskunde, of Grieks met vijf uur wiskunde

Wat nadien?

Slaag je in het zesde jaar ASO aan Sint-Bavohumaniora, dan beschik je over een brede, algemene kennis en ben je getraind op het vlak van leerhouding en studievaardigheden.
Zo ben je als ASO-leerling goed voorbereid op het hoger onderwijs.
Concrete informatie over opleidingen in het hoger onderwijs vind je op www.onderwijskiezer.be.

Contactpersonen

Leerlingenbegeleiding:
Annelies Van Landeghem
annelies.vanlandeghem@sbhg.be
Carine Wille
carine.wille@sbhg.be

CLB-medewerker:
Bert De Block
bert.deblock@vclbgent.be

Meer info?
www.onderwijskiezer.be