aanbod

Derde graad Economie-Wiskunde

Waar kies je voor?

Deze richting zet sterk in op economie en wiskunde.

De component economie omvat zowel algemene economie als bedrijfswetenschappen.
Vanuit de economische realiteit leer je economische inzichten verwerven en verbanden te leggen. Je zal de (inter)nationale economische actualiteit hierdoor heel goed begrijpen en het politieke beleid kunnen analyseren.
Bij bedrijfswetenschappen ontdek je hoe een bedrijf denkt en werkt, en op basis waarvan ze beslissingen neemt. 

De component Wiskunde (zes lesuren per week in het vijfde en zesde jaar) kent in deze richting een hoog niveau.
Je kan een zekere mate van abstractie aan en beschikt over  de nodige algebraïsche geletterdheid, inzicht en zelfwerkzaamheid.

Ben ik een leerling voor dit studiedomein?

Je volgde in het vierde jaar Latijn, Wetenschappen of Economie (met 5 uur wiskunde). Als je in de tweede graad geen economie hebt gehad, moet je bereid zijn vooraf een basispakket met economische terminologie bij te werken. De school biedt je daarbij de nodige hulp aan door de organisatie van een vakantiecursus (contact: mieke.vermassen@sbhg.be).

Wat nadien?

Slaag je in het zesde jaar ASO aan Sint-Bavohumaniora, dan beschik je over een brede, algemene kennis en ben je getraind op het vlak van leerhouding en studievaardigheden. Zo ben je als ASO-leerling goed voorbereid op het hoger onderwijs. Concrete informatie over opleidingen in het hoger onderwijs vind je op www.onderwijskiezer.be.

Contactpersonen

Leerlingenbegeleiding:
Annelies Van Landeghem
annelies.vanlandeghem@sbhg.be
Carine Wille
carine.wille@sbhg.be

CLB-medewerker:
Bert De Block
bert.deblock@vclbgent.be

Meer info?
www.onderwijskiezer.be