aanbod

Derde graad Economie - Moderne Talen

Waar kies je voor?

Binnen deze richting kan je kiezen voor een pakket met drie of vier uur wiskunde. In het pakket met vier uur wiskunde zit een uur extra wiskunde dat je beter voorbereidt op een aantal richtingen in het hoger onderwijs.

Deze richting zet sterk in op economie en moderne talen.

De component economie omvat zowel algemene economie als bedrijfswetenschappen.
Vanuit de economische realiteit leer je economische inzichten verwerven en verbanden te leggen. Je zal de (inter)nationale economische actualiteit hierdoor heel goed begrijpen en het politieke beleid kunnen analyseren. Bij bedrijfswetenschappen ontdek je hoe een bedrijf denkt en werkt, en op basis waarvan ze beslissingen neemt. In het project economie neem je in het 5de jaar deel aan interactieve bedrijfssimulaties en ervaar je in het zesde jaar via de mini-onderneming hoe het is om een bedrijf te runnen.

In de component Moderne Talen ben je actief bezig met de taalvakken. Dit komt tot uiting in portfoliowerk voor alle taalvakken. Je verwerft op zelfstandige basis een aantal competenties (luisteren, spreken, lezen, schrijven, samenvatten, onderzoekscompetentie, vervolmaking van spelling en grammatica).

Ben ik een leerling voor dit studiedomein?

Je volgde in het vierde jaar Economie. Andere vooropleidingen zijn individueel te bekijken. Als je in de tweede graad geen economie hebt gehad, moet je bereid zijn vooraf een basispakket met economische terminologie bij te werken. De school biedt je daarbij de nodige hulp aan door de organisatie van een vakantiecursus (contact: mieke.vermassen@sbhg.be). Indien je voor het pakket met een extra uur economische wiskunde kiest, kom je best uit een richting waar je vijf uur wiskunde volgde.

Wat nadien?

Slaag je in het zesde jaar ASO aan Sint-Bavohumaniora, dan beschik je over een brede, algemene kennis en ben je getraind op het vlak van leerhouding en studievaardigheden.
Zo ben je als ASO-leerling goed voorbereid op het hoger onderwijs.
Concrete informatie over opleidingen in het hoger onderwijs vind je op www.onderwijskiezer.be.

Contactpersonen

Leerlingenbegeleiding:
Annelies Van Landeghem
annelies.vanlandeghem@sbhg.be
Carine Wille
carine.wille@sbhg.be

CLB-medewerker:
Bert De Block
bert.deblock@vclbgent.be

Meer info?
www.onderwijskiezer.be