aanbod

Derde graad Humane wetenschappen

Waar kies je voor?

In de richting humane wetenschappen heb je 2 richtingspecifieke vakken: cultuurwetenschappen en gedragswetenschappen. 

Het vak Cultuurwetenschappen beoogt de kritische studie van cultuurverschijnselen als uitdrukking van mens en maatschappij. Het leidt tot reflectie over en structurering van culturele fenomenen. De leerlingen bestuderen bepaalde culturele fenomenen niet alleen in de eigen cultuur, maar leren ook kijken naar het verleden en naar andere hedendaagse samenlevingen. 

In het vak gedragswetenschappen worden elementen uit de psychologie en de sociologie benaderd vanuit wetenschappelijke theorieën. In verschillende thema’s bestudeert men de persoon en de wisselwerking tussen personen onderling. 

Ben ik een leerling voor dit studiedomein?

Je bent geboeid door mens en maatschappij. Naast kennisoverdracht leer je ook observeren (basis van analyse en synthese). Je kan gegevens kritisch interpreteren, zelf op onderzoek gaan en zelfstandig en in groep bepaalde opdrachten uitvoeren. Door de steeds veranderende maatschappij volg je ook de actualiteit.

Wat nadien?

Slaag je in het zesde jaar ASO aan Sint-Bavohumaniora, dan beschik je over een brede, algemene kennis en ben je getraind op het vlak van leerhouding en studievaardigheden.
Zo ben je als ASO-leerling goed voorbereid op het hoger onderwijs. De meest logische vervolgopleidingen situeren zich in de menswetenschappelijke richtingen van het hoger onderwijs.
Concrete informatie over opleidingen in het hoger onderwijs vind je op www.onderwijskiezer.be.

Contactpersonen

Leerlingenbegeleiding:
Annelies Van Landeghem
annelies.vanlandeghem@sbhg.be

CLB-medewerker:
Bert De Block
bert.deblock@vclbgent.be

Meer info?
www.onderwijskiezer.be