aanbod

Vierde jaar Wetenschappen met STEM

Waar kies je voor?


In de richting Wetenschappen met STEM gaat net als in de richting wetenschappen ruime aandacht naar de wetenschappelijke vakken biologie, fysica en chemie die de levende en niet-levende materie in al haar aspecten bestuderen. Hoewel de opleiding eerder theoretisch is, wordt tijdens de lessen ook gewerkt vanuit eigen waarnemingen bij demonstraties, practica en audiovisueel materiaal. Je wordt getraind in het wetenschappelijk denken en het nauwkeurig analyseren en beoordelen van wetenschappelijke informatie, zowel mondeling als schriftelijk.

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) omvat projecten waarin wetenschappen, wiskunde, techniek, technologie, engineering en computerwetenschappen interdisciplinair aan bod komen. Je leert aan wetenschappelijk onderzoek doen en je oefent het probleemoplossend denken.

Voorbeelden projecten: klik hier

Ben ik een leerling voor dit studiedomein?

Je bent leergierig en kan een hoog les- en leertempo aan. 
Je hebt een hoog abstractievermogen en wiskundig inzicht.
Je hebt interesse en aanleg voor wetenschappen en technologie.
In de richting Wetenschappen met STEM wordt aan een hoger tempo les gegeven dan in de richting wetenschappen zonder STEM. Hierdoor worden zowel de wetenschappen als de moderne talen sneller verwerkt in combinatie met een sterk pakket wiskunde (5u).

Wat nadien?

De studierichting Wetenschappen met STEM bereidt je voor op Moderne Talen-Wetenschappen (met vier uur wiskunde), Moderne Talen-Wiskunde (met zes uur wiskunde) of Wetenschappen-Wiskunde (met zes of acht uur wiskunde) in de derde graad. Je kan ook overstappen naar een economische richting of een andere ASO-TSO-KSO-richting.

Contactpersonen

Leerlingenbegeleider:
Thomas Van de Velde
thomas.vandevelde@sbhg.be

CLB-medewerker:
Bert De Block
bert.deblock@vclbgent.be

Meer info?
www.onderwijskiezer.be