aanbod

Vierde jaar Wetenschappen

Waar kies je voor?

In de richting wetenschappen gaat ruime aandacht naar de wetenschappelijke vakken biologie, fysica en chemie die de levende en niet-levende materie in al haar aspecten bestuderen.
Hoewel de opleiding eerder theoretisch is, wordt tijdens de lessen ook gewerkt vanuit eigen waarnemingen bij demonstraties, practica en audiovisueel materiaal.
Je wordt getraind in het wetenschappelijk denken en het nauwkeurig analyseren en beoordelen van wetenschappelijke informatie, zowel mondeling als schriftelijk.
In de richting wetenschappen krijg je een pakket van vijf uur wiskunde per week.

Ben ik een leerling voor dit studiedomein?

Je bent leergierig en kan een hoog les- en leertempo aan. 
Je hebt een hoog abstractievermogen en wiskundig inzicht.
Je hebt interesse en aanleg voor wetenschappen en moderne talen.

Wat nadien?

De studierichting Wetenschappen bereidt je voor op Moderne Talen-Wetenschappen (met vier uur wiskunde), Moderne Talen-Wiskunde (met zes uur wiskunde) of Wetenschappen-Wiskunde (met zes of acht uur wiskunde) in de derde graad.
Je kan ook overstappen naar een economische richting of een andere ASO-TSO-KSO-richting.

Contactpersonen

Leerlingenbegeleider:
Thomas Van de Velde
thomas.vandevelde@sbhg.be

CLB-medewerker:
Bert De Block
bert.deblock@vclbgent.be

Meer info?
www.onderwijskiezer.be