aanbod

Vierde jaar Humane wetenschappen

Waar kies je voor?

Je opteert voor een brede algemene vorming die je voorbereidt op hoger onderwijs. Je hebt een hoog abstractievermogen met een gezonde dosis sociale intelligentie en je bent geboeid door mens en maatschappij. 

De vakken van de basisvorming zijn dezelfde als in de andere studierichtingen van het ASO. Naast dat  breed algemeen aanbod krijg je twee richtingspecifieke vakken.

In het vak cultuurwetenschappen bestudeer je cultuurfenomenen als uitingen van mens en samenleving. Je maakt er kennis met o.a. media, recht, politieke en economische structuren, kunst en wetenschappen.. Ervaring, observatie, bewustwording en kritische reflectie leiden tot een visie op de samenhang van cultuurverschijnselen met de samenleving waarin ze functioneren.

In het vak gedragswetenschappen kom je te weten wat de rol van de mens is in de samenleving via studie van samenlevingsverbanden, communicatieprocessen, waarden en normen. Je maakt kennis met interpretatiekaders en verklaringsmodellen uit verschillende disciplines zoals psychologie, sociologie en antropologie.

Ben ik een leerling voor dit studiedomein?

Je bent geboeid door mens en maatschappij. Naast kennisoverdracht leer je ook observeren (basis van analyse en synthese). Je kan gegevens kritisch interpreteren, zelf op onderzoek gaan en zelfstandig en in groep bepaalde opdrachten uitvoeren. Door de steeds veranderende maatschappij volg je ook de actualiteit.

Wat nadien?

Het derde jaar humane wetenschappen bereidt je logischerwijze voor op dezelfde richting in het tweede jaar van de tweede graad en de derde graad. Vanaf schooljaar 2021-2022 wordt het aanbod op SInt-Bavo systematisch uitgebreid om te garanderen dat de leerlingen de volledige cyclus op de school kunnen doorlopen.

Contactpersonen

Leerlingenbegeleider:
Thomas Van de Velde
thomas.vandevelde@sbhg.be

CLB-medewerker:
Bert De Block
bert.deblock@vclbgent.be

Meer info?
www.onderwijskiezer.be