aanbod

Vierde jaar Economie

Waar kies je voor?

Je bestudeert de verschillende aspecten van de maatschappelijk-economische wereld. Vanuit concrete voorbeelden verwerf je inzicht in belangrijke bedrijfseconomische aspecten (zoals het ondernemerschap) en leer je verbanden herkennen die de economische werkelijkheid bepalen (zoals arbeidsmarkt en werkloosheid). Koopkracht, conjunctuur, winst, concurrentie, maar ook reclame maken, een bedrijf leiden en de economische crisis komen in deze opleiding aan bod. Om de theorie te kunnen toetsen aan de praktijk, kom je via bedrijfsbezoeken en voordrachten in contact met de economische realiteit. Je kan in de richting economie kiezen tussen een pakket van vier of vijf uur wiskunde per week.
Wil je in de derde graad Economie-Wiskunde volgen, dan bevelen we je de leerweg van vijf uur wiskunde aan.

Voorbeelden bedrijfsbezoeken, lezingen en wedstrijden: klik hier

Ben ik een leerling voor dit studiedomein?

Je hebt een gezonde belangstelling voor de economische wereld en maatschappij.
Naargelang je voorkeur voor moderne vreemde talen of wiskunde kan je kiezen tussen vier en vijf uur wiskunde. 
Voor de leerweg met vijf uur wiskunde is een hoog abstractievermogen en wiskundig inzicht noodzakelijk.
Als je in het derde jaar geen economie hebt gevolgd, moet je bereid zijn vooraf een basispakket met economische terminologie bij te werken. De school biedt je daarbij de nodige hulp aan door de organisatie van een vakantiecursus (contact: mieke.vermassen@sbhg.be).

Wat nadien?

De studierichting Economie bereidt je voor op Economie-Moderne Talen (met drie uur wiskunde of mogelijkheid in combinatie met één extra seminarieuur wiskunde), Economie-Wetenschappen (met vier uur wiskunde) of Economie-Wiskunde (met zes uur wiskunde).
Je kan ook overgaan naar een andere ASO-KSO-TSO-richting.

Contactpersonen

Leerlingenbegeleider:
Thomas Van de Velde
thomas.vandevelde@sbhg.be

CLB-medewerker:
Bert De Block
bert.deblock@vclbgent.be

Meer info?
www.onderwijskiezer.be