aanbod

Tweede graad Natuur- wetenschappen met STEM

Waar kies je voor?

Iedereen in de tweede graad krijgt hetzelfde basispakket algemene vorming: godsdienst, aardrijkskunde, geschiedenis, computerwetenschappen, LO en kunstgeschiedenis. Iedereen krijgt ook sociale en economische vorming, geïntegreerd in andere vakken. Daarnaast krijgt iedereen ook - weliswaar variërend in aantal lesuren - Nederlands, Frans, Engels, biologie, chemie, fysica en wiskunde.

In de studierichting Natuurwetenschappen gaat er ruime aandacht naar de wetenschappen. In de vakken biologie, chemie en fysica-STEM bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Je wordt getraind in het wetenschappelijk denken en je leert wetenschappelijke experimenten correct uitvoeren en analyseren.

Hoewel de opleiding veeleer theoretisch is - o.a. door een uitgebreid pakket wiskunde (5 uur per week) en programmeren STEM (1 uur per week) - wordt tijdens de lessen ook gewerkt vanuit eigen waarnemingen bij demonstraties, practica en audiovisueel materiaal.

Ben ik een leerling voor dit studiedomein?

Je hebt interesse en aanleg voor wetenschappen en programmeren. Je hebt een hoog abstractievermogen en wiskundig inzicht. Je bent in staat om wiskundige begrippen en contexten te hanteren en inzichtelijk aan te wenden in natuurwetenschappelijke contexten. Je legt vlot verbanden tussen leerinhouden en kan logisch redeneren. Je bent leergierig en kan een hoog les- en leertempo aan om complexere leerinhouden te verwerven.

Wat nadien?

De studierichting bereidt je logischerwijze voor op een richting Wetenschappen-wiskunde (met 6 of 8 uur wiskunde) of Biotechnologische en chemische wetenschappen in de derde graad.

Contactpersonen

Leerlingenbegeleider:
Thomas Van de Velde
thomas.vandevelde@sbhg.be

CLB-medewerker:
Bert De Block
bert.deblock@vclbgent.be

Meer info?
www.onderwijskiezer.be