aanbod

Tweede graad Humane wetenschappen

Waar kies je voor?

Iedereen in de tweede graad krijgt hetzelfde basispakket algemene vorming: godsdienst, aardrijkskunde, geschiedenis, computerwetenschappen, LO en kunstgeschiedenis. Iedereen krijgt ook sociale en economische vorming, geïntegreerd in andere vakken. Daarnaast krijgt iedereen ook - weliswaar variërend in aantal lesuren - Nederlands, Frans, Engels, biologie, chemie, fysica en wiskunde.

In de richting humane wetenschappen krijg je 3 richtingspecifieke vakken:

In het vak filosofie leer je stilstaan bij jouw zelfbeeld en doorgrond je aspecten die bepalend zijn voor je identiteit. Je treedt vanuit je eigen identiteit en leefwereld in dialoog met zowel hedendaagse denkers als antieke filosofen. Hierbij ontwikkel je vaardigheden om een kritisch oordeel te vormen en een eigen mening te onderbouwen.

Het vak kunstbeschouwing stimuleert je om je eigen verbeeldingskracht te beleven, te versterken, vorm te geven en ervan te genieten. Vanuit kunst ga je de dialoog aan met zichzelf, de andere en de wereld.

In het vak sociologie en psychologie leggen we de nadruk op sociale en maatschappelijke vorming. In sociale vorming ligt de focus op hoe de mens als uniek en relationeel wezen zijn plaats zoekt in deze complexe en veelzijdige samenleving. Maatschappelijke vorming zet je verder aan om in deze samenleving jouw weg en plaats te vinden.

Ben ik een leerling voor dit studiedomein?

Je bent geboeid door mens en maatschappij. Naast kennisoverdracht leer je ook observeren (basis van analyse en synthese). Je kan gegevens kritisch interpreteren, zelf op onderzoek gaan en zelfstandig en in groep bepaalde opdrachten uitvoeren. Door de steeds veranderende maatschappij volg je ook de actualiteit.

Wat nadien?

De studierichting bereidt je logischerwijze voor op dezelfde richting in het vierde jaar en de derde graad.

Contactpersonen

Leerlingenbegeleider:
Thomas Van de Velde
thomas.vandevelde@sbhg.be

CLB-medewerker:
Bert De Block
bert.deblock@vclbgent.be

Meer info?
www.onderwijskiezer.be