aanbod

Tweede graad Economische wetenschappen

Waar kies je voor?

Iedereen in de tweede graad krijgt hetzelfde basispakket algemene vorming: godsdienst, aardrijkskunde, computerwetenschappen, geschiedenis, LO en kunstgeschiedenis. Iedereen krijgt ook sociale en economische vorming, geïntegreerd in andere vakken. Daarnaast krijgt iedereen ook - weliswaar variërend in aantal lesuren - Nederlands, Frans, Engels, biologie, chemie, fysica en wiskunde.

Met economische wetenschappen kies je voor een richting met nadruk op economische en wiskundige vorming. Je verwerft via de studie van economische modellen inzicht in de werking van de economie als systeem. Je ontdekt de rol van consumenten en producenten in relatie tot de werking van de vrije markt. Daarbij zal je vaststellen dat de overheid en andere (internationale) organisaties een belangrijke rol te spelen hebben in onze samenleving.
We hebben aandacht voor het belang van internationale handel en je zal ook kennismaken met ondernemingsvormen, boekhouding en marketing. Alle leerstof wordt grafisch en rekenkundig geanalyseerd, dus heeft Excel een belangrijke plaats binnen dit studiedomein Om de theorie te toetsen aan de praktijk worden bedrijfsbezoeken en voordrachten door externe sprekers georganiseerd.

Ben ik een leerling voor dit studiedomein?

Je hebt een gezonde belangstelling voor het functioneren van de economie en de maatschappij. Je wil graag de economische actualiteit volgen en koppelen aan de lesinhouden. Je redeneert graag op basis van cijfers en grafieken.

Deze richting wordt enkel aangeboden met vijf uur wiskunde en vereist dus een hoog abstractievermogen en wiskundig inzicht.

Iedereen kan starten met deze richting in het derde jaar. Het is niet noodzakelijk in de eerste graad reeds een economische richting gevolgd te hebben.

Wat nadien?

De studierichting bereidt je voor op een richting Economie-wiskunde en Wetenschappen-wiskunde (met 6 of 8 uur wiskunde) in de derde graad op onze school.

Contactpersonen

Leerlingenbegeleider:
Thomas Van de Velde
thomas.vandevelde@sbhg.be

CLB-medewerker:
Bert De Block
bert.deblock@vclbgent.be

Meer info?
www.onderwijskiezer.be