aanbod

Tweede graad Biotechnologische STEM-wetenschappen

Waar kies je voor?

Iedereen in de tweede graad krijgt hetzelfde basispakket algemene vorming: godsdienst, aardrijkskunde, geschiedenis, computerwetenschappen, LO en kunstgeschiedenis. Iedereen krijgt ook sociale en economische vorming, geïntegreerd in andere vakken. 

In de domeingebonden doorstroomrichting Biotechnologische STEM-wetenschappen gaat er ruime aandacht naar de wetenschappen: in de vakken biologie, chemie en fysica-STEM bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Je wordt getraind in het wetenschappelijk denken en je leert wetenschappelijke experimenten correct uitvoeren en analyseren. 

Het minder uitgebreide pakket wiskunde (4uur/week) gecombineerd met het projectwerk binnen het STEM-vak biotechnologische wetenschappen zorgt voor een praktische en experimentele benadering van de behandelde leerstof gelinkt aan maatschappelijk relevante thema’s. 

Ben ik een leerling voor dit studiedomein?

Je hebt interesse en aanleg voor wetenschappen. Je bent eerder praktisch ingesteld en werkt graag projectmatig. Je bent leergierig en koppelt de theorie graag aan de praktijk. Je kan natuurwetenschappelijke inzichten en vaardigheden doelgericht met elkaar in verband brengen door middel van analytisch en inzichtelijk denken.

Wat nadien?

De studierichting Biotechnologische STEM-wetenschappen bereidt je voor op Biotechnologische en Chemische wetenschappen (met vier uur wiskunde) in de derde graad. 

Contactpersonen

Leerlingenbegeleider:
Thomas Van de Velde
thomas.vandevelde@sbhg.be

CLB-medewerker:
Bert De Block
bert.deblock@vclbgent.be

Meer info?
www.onderwijskiezer.be