aanbod

Tweede jaar Economie en organisatie

Waar kies je voor?

Iedereen in het tweede jaar krijgt 25 uur algemene vorming. Dat is voor alle leerlingen in het 2de jaar hetzelfde pakket. Specifiek in het 2de jaar zijn de vakken mens & samenleving en computerwetenschappen. In mens en samenleving komen maatschappelijke thema's en ontwikkelingen aan bod met aandacht voor persoonsvorming en inzicht in identiteit. Binnen het vak computerwetenschappen leer je digitale informatie en communicatie verstandig gebruiken. Je leert logisch denken en probleemoplossend en precies werken.

Bovenop de algemene vorming kies je voor een basisoptie. Kies je de basisoptie Economie & organisatie, dan maak je een interessante keuze. Je bent leergierig en aandachtig wanneer je via de actualiteit in aanraking komt met economische en maatschappelijke thema's. Je leert meer over de rol van ondernemingen, consumenten en de overheid binnen onze samenleving. Je gaat geregeld op onderzoek en stelt kritische vragen over de economische processen in onze maatschappij. Hierbij wordt ruim aandacht besteed aan wiskundige toepassingen, taalvaardigheid en het gebruik van ICT.

Ben ik een leerling voor dit studiedomein?

Je kan zowel vanuit Moderne, Moderne met STEM als Latijn voor de basisoptie Economie en organisatie kiezen.

Wat nadien?

De basisoptie Economie en organisatie is geen voorafname op de studiekeuze voor de 2de graad. Als de basisoptie Economie en organisatie aansluit bij je interesses en mogelijkheden, kan je op onze school kiezen voor een economische richting in de 2de graad.

Contactpersonen

Leerlingenbegeleiding:
Katelijn Uyttenhove
katelijn.uyttenhove@sbhg.be

CLB-medewerker:
Bert De Block
bert.deblock@vclbgent.be

Meer info?
http://www.onderwijskiezer.be