aanbod

Eerste jaar Moderne

Waar kies je voor?

Kies je voor de richting Moderne, dan maak je een zeer veelzijdige keuze. In deze richting kan je ontdekken waar je talenten liggen en voor welke vakken je aanleg hebt. Elke leerling in het
1ste jaar heeft 27 uur algemene vorming. Het 4de lesuur Frans binnen die 27 uur organiseren we klasoverschrijdend. We vullen dat lesuur volgens de noden van de leerling, zowel remediërend als uitdagend in.

We vullen de algemene vorming aan met extra ondersteuning voor wiskunde.
In de moderne zonder CLIL komt daar ook nog een ondersteunend lesuur Frans bij.
Voor wiskunde en Nederlands organiseren we 1 lesuur per week klasoverschrijdend om zo beter te kunnen inspelen op jouw behoeften.
Uniek in deze richting is het talentenuur. In het talentenuur gaan we samen met jou op zoek of je zelfknap, mensknap, beweegknap, beeldknap, muziekknap, woordknap of rekenknap bent. We laten je dat talent ontwikkelen.
 

Ben ik een leerling voor dit studiedomein?

Je behaalde vlot het diploma van het zesde leerjaar. Je hebt interesse voor het brede maatschappelijke gebeuren. Houd rekening met het advies dat je bij het eindrapport van de lagere school meekreeg.
 

Wat nadien?

De studierichting Moderne bereidt je voor op de basisopties Economie en organisatie en Moderne talen en wetenschappen op onze school.
 

Contactpersonen

Leerlingenbegeleiding:
Nathalie Angelet
nathalie.angelet@sbhg.be

CLB-medewerker:
Bert De Block
bert.deblock@vclbgent.be