aanbod

Moderne Wetenschappen met STEM

Waar kies je voor?

Kies je voor Moderne wetenschappen met STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) dan maak je een zeer boeiende keuze.
Via uitdagende projecten leer je met behulp van wiskunde, wetenschappen en technologie een maatschappelijk relevant probleem oplossen. Alternatieve energie en drones spreken je vast aan In de lessen computerwetenschappen leer je digitale informatie en communicatie verstandig gebruiken. Programmeren stimuleert je creativiteit. Je leert logisch denken, precies werken en probleemoplossende vaardigheden.
Het pakket basisvakken wordt aangevuld met een optiegedeelte en een keuzegedeelte, bestaande uit de vakken socio-economische initiatie, wetenschappelijk werk en drie STEM-vakken: wetenschappelijk project, wiskunde+ (extra leerstof) en computerwetenschappen. Wetenschappelijk werk wordt geïntegreerd in het vak wetenschappelijk project.

Ben ik een leerling voor dit studiedomein?

Je volgde in het eerste jaar STEM. Als je in het eerste jaar Moderne of Latijn volgde, overleg je eerst met de directie.

Wat nadien?

De studierichting Moderne Wetenschappen met STEM bereidt je voor op de tweede graad Wetenschappen met STEM.
Je kan ook overstappen naar een richting zonder STEM of een andere ASO-TSO-KSO-richting.

Contactpersonen

STEM-coördinator
Natacha Gesquiere
[email protected]

Leerlingenbegeleiding:
Hannah Vanhaeren
[email protected]

CLB-medewerker:
Kristin Vandekerckhove
[email protected]