aanbod

Moderne Wetenschappen

Waar kies je voor?

Kies je voor de richting Moderne wetenschappen dan maak je een zeer veelzijdige keuze.
Het pakket basisvakken wordt aangevuld met een keuzegedeelte bestaande uit de vakken Socio-Economische Initiatie en Wetenschappelijk Werk. Zo proef je van de basis van de vakken economie, chemie, fysica en biologie.
Je ontwikkelt ook je communicatieve vaardigheden en taalgevoel.

Ben ik een leerling voor dit studiedomein?

Je volgde in het eerste jaar Latijn, STEM of Moderne.

Wat nadien?

De studierichting Moderne Wetenschappen bereidt je voor op de tweede graad Wetenschappen of Economie. 
Je kan ook overstappen naar een andere ASO-TSO-KSO-richting.

Contactpersonen

Leerlingenbegeleiding:
Hannah Vanhaeren
[email protected]

CLB-medewerker:
Kristin Vandekerckhove
[email protected]