aanbod

Moderne

Waar kies je voor?

Kies je voor de richting Moderne dan maak je een zeer veelzijdige keuze.
In deze richting kan je ontdekken waar je talenten liggen en voor welke vakken je aanleg hebt. Het accent ligt op wiskunde en talen.
Het pakket basisvakken wordt aangevuld met een keuzegedeelte bestaande uit extra lesuren voor de vakken wiskunde, Nederlands en Frans. Op die manier kan meer tijd besteed worden aan dezelfde leerstof. Bovendien krijg je wekelijks een uur 'Leren leren'. In deze lessen krijg je tips voor het ontwikkelen van een juiste studiemethode en -planning, aangevuld met computervaardigheden.

Ben ik een leerling voor dit studiedomein?

Je behaalde vlot het diploma van het zesde leerjaar. 
Je hebt interesse voor het brede maatschappelijke gebeuren. 
Hou rekening met het advies dat je bij het eindrapport van de lagere school meekreeg.

Wat nadien?

De studierichting Moderne bereidt je voor op het tweede jaar Moderne Wetenschappen. 
Je kan ook overstappen naar een andere ASO-TSO-KSO-richting.

Contactpersonen

Leerlingenbegeleiding: 
Nathalie Angelet 
[email protected] 

CLB-medewerker:
Kristin Vandekerckhove
[email protected]

Meer info?
http://www.onderwijskiezer.be