aanbod

Latijn

Waar kies je voor?

Kies je voor de richting Latijn, dan maak je een uitdagende keuze. Omdat je bij de studie van oude talen grondig leert analyseren, groeit je taalinzicht en kan je vlot je kennis van de moderne talen uitbreiden. Ook geheugen en tekstbegrip worden getraind. In teksten maak je kennis met alle avonturen van onsterfelijke helden uit de wereld van Grieken en Romeinen. Zo ontdek je gauw dat oude culturen een blijvende stempel hebben gedrukt op onze moderne samenleving.
Het pakket basisvakken wordt aangevuld met een keuzegedeelte bestaande uit vijf uur Latijn.
Kies je voor deze richting, dan verwerk je de leerstof van de algemene vakken wiskunde, Nederlands en Frans op kortere tijd.

Ben ik een leerling voor dit studiedomein?

Je behaalde in het zesde leerjaar goede punten voor alle vakken. 
Je hebt leergierig en hebt een brede interesse, zowel voor wiskunde en wetenschappen als voor taal en geschiedenis. 
Hou rekening met het advies dat je bij het eindrapport van de lagere school meekreeg.

Wat nadien?

De studierichting Latijn bereidt je voor op het tweede jaar Latijn of Grieks-Latijn. 
Je kan ook overstappen naar een richting zonder klassieke talen of een andere ASO-TSO-KSO-richting.

Contactpersonen

Leerlingenbegeleiding: 
Nathalie Angelet 
[email protected] 

CLB-medewerker:
Kristin Vandekerckhove
[email protected]

Meer info?
http://www.onderwijskiezer.be